Debiteurenbewaking

Door een consequente bewaking van de betaaltermijn van uw debiteuren verbeterd uw liquiditeitspositie. Een incassoprocedure kan deel uitmaken van de debiteurenbewaking.