Diensten

Facturatie
Electronisch aanmaken en versturen van uw verkoopfacturen.
Debiteurenbewaking
Door een consequente bewaking van de betaaltermijn van uw debiteuren verbetert uw liquiditeitspositie. Een incassoprocedure kan deel uitmaken van de debiteurenbewaking.
Inboeken inkoopfacturen
Uw crediteurenlijst up to date inclusief bewaking van de betaaltermijnen
Verwerking bankmutaties
Als uw bank deze mogelijkheid biedt verzorgen wij de automatische koppeling tussen uw bank en uw boekhouding. Uw bankmutaties worden automatisch klaargezet in uw boekhoudprogramma. Wij controleren deze mutaties en boeken ze voor u door. Wanneer uw bank deze mogelijkheid niet biedt zorgen wij voor periodieke electronische verwerking van uw bankmutaties.
Betalingen
Betalingen aan uw leveranciers volgens uw afspraken. Tevens kunnen wij voor u de contactpersoon zijn bij discusie over facturen of betaaltermijnen.
Financiele week- / maandrapportages en overige gewenste managementinformatie
Voor uw cruciale KPI’s (Key Performance Indicators) geven wij inzicht in de realisatie ten opzichte van de door u gedefinieerde doelstellingen. Doormiddel van liquiditeitbegrotingen geven we u inzicht in de cashflow.
Opstellen en bewaken van prognoses
Onderdeel van de managementrapportage is de prognose voor het komende jaar. In onze managementrapportage geven we u periodiek (wekelijks of maandelijks) inzicht in de realisatie ten opzichte van de begroting.
Salaris- en personeelsadministratie
B4Finance neemt de salaris- en personeelsadministratie voor u uit handen. Wij zorgen ervoor dat uw personeel correct en tijdig betaald krijgt en alle verzekeringen/fiscale zaken op orde zijn.
Aangiften omzet-, loon-, en vennootschapsbelasting
B4Finance verzorgt uw periodieke aangifte omzet-, loon- en vennootschapsbelasting.
Samenstellen jaarrekening
B4Finance stelt uw jaarrekening en eventuele tussentijdse cijfers op ten behoeve van banken, belastingdienst etc.
Advies en ondersteuning bij tijdelijke uitbesteding
Wanneer u kiest voor een tijdelijke uitbesteding van uw (gedeeltelijke) administratie zullen wij uw medewerkers opleiden zodat ze kwalitatief verantwoord onze werkzaamheden kunnen overnemen.
Fiscale advisering
Als specialist op het gebied van fiscale wetgeving beschikken wij over de kennis om u op fiscaal gebied te adviseren. Daarnaast verzorgt B4Finance uw fiscale bezwaar- en beroepsschriften.
Advies en ondersteuning bij financieringen
B4Finance adviseert en begeleidt u bij de aanvraag van uw financiering.
Advies en ondersteuning bij de start van de onderneming
B4Finance ondersteunt u bij het oprichten van uw nieuwe onderneming. Samen met u bekijken wij hoe uw organisatie en administratie het meest efficient kan worden ingericht. Een goede start is het halve werk!
Advies en ondersteuning bij verzekeringen
Ook bedrijven krijgen te maken met verzekeringen. Het is daarom van belang om u goed in te lezen in dit onderwerp. Wij kunnen u ondersteunen bij het maken van keuzes op het gebied van verzekeringen.