Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– De eigenaar: B4Finance;
– Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– De content: alle op de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u op dit moment bekijkt.
Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

» De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld maar de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

» De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op externe websites waarnaar wordt verwezen.

» Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content op deze website of het delen daarvan is inbreuk op intellectuele rechten.

» Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient van tevoren aan ons te worden verzocht. Wij zijn bereikbaar op: info@b4finance.nl