Samenstellen jaarrekening

B4Finance stelt uw jaarrekening en eventuele tussentijdse cijfers op ten behoeve van banken, belastingdienst etc.